Obec Všetaty
Obec Všetaty u Rakovníka

Historie obce

Krajina kolem Všetat byla osídlena již před naším letopočtem. Svědčí o tom nálezy popelnic na všetatském katastru, které jsou odhadnuty na dobu bronzové kultury knovizské z 10. – 8. století před n.l.. Etymologický výklad názvů osad v Čechách přiznává Všetatům nelichotivou přezdívku. Název je složen ze dvou slov: Vsje a Taty, což ve staročeštině znamená „všichni zloději“. První historická zmínka o Všetatech je z roku 1337. Ve vsi byl poplužní dvůr a devět kmetcích dvorů. Všetaty byly vázány manskou povinností k hradu Křivoklátu. Povinností všetatského mana bylo přijet na hrad s koněm vždy, když to křivoklátský purkrabí přikázal. Za to byl man „opatřen“ jídlem a nápoji. Majitelé obce se velmi často střídali. Při zápisu o prodeji z roku 1571 je uvedeno, že ke Všetatům patří pivovar (s káděmi) a ovčín (1000 ovcí) a 5 rybníků. Roku 1598 je všetatské panství prodáno městu Rakovníku. Rakovničtí měšťané ihned po koupi zrušili všetatský pivovar aby sem mohli dodávat rakovnické pivo. Za třicetileté války byly Všetaty s tvrzí spáleny. K roku 1651 zde byli jen 2 sedláci, 3 chalupníci a 5 pustin, celkem 25 obyvatel katolického vyznání. Z popisu statku k roku 1713 víme, že ke dvoru náleželo 295 strychů polí, na 22 vozy sena, 2 rybníky, dřevěný mlýn, pivovar, ve kterém se vaří pivo 8-9 krát po 6 sudech, panská krčma. Ve vsi je podle téhož pramene 6 židovských rodin. Roku 1754 koupila Všetaty kněžna Marie Anna Fürstenbergová. Všetatský dvůr připojila k rozlehlému křivoklátskému panství. Fürstenbergové přestavěli starou tvrz v barokní zámek. Roku 1884 byl v obci zbudován lihovar a po něm sýrovnice. V sýrárně se zpracovávalo mléko ze Všetat a okolí dvorů na mléčné výrobky, smetanu, čajové máslo různé druhy sýra. Všetatští fürstenberští správci bydleli v zámku až do roku 1926. Toho roku došlo za první pozemkové reformy k parcelizaci statku ve Všetatech. Zbytkový statek o výměře 74 ha, z toho 59 ha zemědělské půdy, patřil k němu zámek, cihelna, cihelní domek, hospodářské budovy, byty pro deputátníky a les, byl přidělen Josefu Kačerovi. Ostatní půda byla rozdělena na drobné příděly 82 obyvatelům. Obci Všetaty byla přidělena budova bývalé sýrárny a kovárny. Lihovar byl dán do užívání hospodářskému družstvu. Na přidělených stavebních parcelách bylo v létech 1924 – 1939 postaveno 19 rodinných domků. Tím vznikla nová čtvrť Všetat v horní části obce.

Nejvyššího počtu obyvatel ve své historii dosáhla obec v roce 1945 a to 645 osob. V druhé polovině roku 1945 se z obce odstěhovalo 189 občanů a v roce 1946 další, čímž se počet snížil na 450 a nadále každoročně klesal až na dnešních 310.


V obci je evidováno 144 adres. Převážně se jedná o rodinné domky, v katastru obce jsou postaveny dvě panelové bytovky. V budově bývalé sýrovny byl zbudován tzv. Obecní dům, ve kterém je umístěn Obecní úřad, knihovna a čtyři bytové jednotky. Z hlediska stáří se rodinné domky dají rozdělit do tří skupin. Nejstarší jádro obce se nachází v její dolní části u rybníků. Od roku 1924 byly postupně budovány rodinné domy i v dnešní horní části obce. V 70. a 80. letech byly v horní části obce vystavěny další rodinné domky a v současné době byly poskytnuty další stavební parcely, na kterých k dnešnímu dni vyrůstá šest nových rodinných domků.

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Obec s rozšířenou působností